Magda i Aśka, założycielki Solei, poza tym, że są lektorkami, nauczycielkami, tłumaczkami, są także mamami. Ten fakt zadecydował o tym, że w Solei powstała oferta dla rodziców.
Co to za oferta?
Rodzicie dzieci uczących się w Solei mogą skorzystać z zajęć sportowych zorganizowanych w czasie zajęć językowych swych dzieci. Warunkiem jest zebranie się grupy chętnych. Zajęcia mogą ruszyć, gdy zbierze się grupa 6 zainteresowanych zajęciami osób. To mogą być także osoby, których dzieci nie uczęszczają do Solei.
Wkrótce szczegóły dotyczące zajęć w roku szkolnym 2015-2016.